Regiegroep >>>Ouderbetrokkenheid 3.0
 
In het schooljaar 2016-2017 hebben wij een start gemaakt met het traject 'Ouderbetrokkenheid 3.0'. Na een geslaagde samenwerkingsdag met de ouders in november is een Regiegroep, die bestaat uit ouders, leerkrachten en directie samengesteld. De Regiegroep heeft als doel om ouderbetrokkenheid concreet vorm te geven. Samen met de Regiegroep start de school de samenwerking met de ouders vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Aan de hand van de tien criteria van de Stichting LLO worden acties en activiteiten voorbereid waarbij zowel de school als ouders eigenaar van het proces zijn. De tien criteria ( zie De school>>Ouderbetrokkenheid 3.0>>link e-book Ouderbetrokkenheid 3.0) vormen voor onze school de basis voor het ontwikkelen van een heldere visie op ouderbetrokkenheid.

Ouders en leerkrachten die zitting hebben in de Regiegroep zijn.
 
Naam Geleding
Peter de Vries Deskundige CPS
Nicole Lahaye Ouder
Petra Op het Veld Ouder
Linda Damen Ouder
Mhorlin Hoogmans Ouder
Ineke Gotzhein Ouder
Joyce Brüll Personeel
Truus van Sloun Personeel
Bart Jennen Personeel
Inge Beaumont        
Management Team
Personeel

 

Meer informatie?

Contact