Ouderbijdrage

Ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen een bijdrage waarvan verschillende activiteiten worden betaald, zoals sinterklaas, carnaval, sportdag, excursies e.d. uitzonderingen hierop zijn het schoolreisje en het schoolverlaterskamp.

Het lidmaatschap van de oudervereniging is weliswaar niet verplicht, maar door het betalen van de hierbij behorende ouderbijdrage maakt u het voor uw kind mogelijk deel te nemen aan de activiteiten die het bestuur van de oudervereniging elk jaar weer organiseert. De bijdrage wordt door het bestuur van de oudervereniging afzonderlijk geïnd. In september ontvangt u een oproep om deze bijdrage te betalen. Voor het schooljaar 2018/2019 zal de bijdrage €20 per kind zijn. (Dit bedrag moet worden goedgekeurd door de leden op de algemene ledenvergadering).

Voor meer info kijk op http://www.bs-swentibold.nl/pagina/307199/Oudervereniging

Meer informatie?

Contact